Legalizacja - wszystko o legalizacji

ciepłomierze, wodomierze, czujniki temperatury, przetworniki przepływu, przeliczniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Legalizacja - wszystko o legalizacji - ciepłomierze, wodomierze, czujniki temperatury

Nowy serwis Legalizacja.pl

Witamy Państwa na stronach serwisu Legalizacja.pl.

Serwis ten powstał w celu przybliżenia wszystkim użytkownikom urządzeń metrologicznych kwestii związanych z legalizacją tych urządzeń. Wkrótce znajdą tu Państwo informacje na temat legalizacji ciepłomierzy, wodomierzy, czujników temperatury. Dowiedzą się Państwo o wymogach prawnych legalizacji urządzeń metrologicznych. Przedstawimy informacje na temat wymogów związanych z wyposażeniem i funkcjonowaniem laboratorium legalizacyjnego w punkcie legalizacji ciepłomierzy. Napiszemy też słów kilka na temat stanowisk legalizacyjnych. W ramach serwisu będziemy też poruszać ciekawe zagadnienia z praktyki metrologicznej i legalizacyjnej.

Zachęcamy do odwiedzania serwisu Legalizacja.pl.

 

Planowane zmiany rozporządzeń dotyczących prawnej kontroli metrologicznej

Ministerstwo Gospodarki planuje zmianę obecnych rozporządzeń dotyczących wymogów dla pewnych grup urządzeń stosowanych w metrologii prawnej oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów.

Planowane zmiany dotyczą  ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy i mają na celu umożliwienie ponownej legalizacji przyrządów wprowadzonych na rynek przed wejściem w życie ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001 roku.

Więcej…
 

Niezbędne wyposażenie punktu legalizacyjnego

Pamiętaj! Jeśli zlecasz usługę legalizacji wodomierza lub ciepłomierza albo jego elementów składowych, sprawdź czy dany punkt legalizacji ma niezbędne uprawnienia i przyrządy niezbędne do przeprowadzenia legalizacji zgodnie z polskim prawem.
 
Wymienione w dalszej części artykułu wyposażenie jest wymagane przez Główny Urząd Miar już na etapie tworzenia punktu legalizacji tak więc każdy legalnie działający punkt powinien nim dysponować. Brak odpowiedniego wyposażenia może rodzić obawy o wyniki wykonanych pomiarów, dlatego dobrze jest sprawdzić informacje o punkcie legalizacyjnym - od jak dawna funkcjonuje na rynku, czy ma możliwość sprawdzania kompletu urządzeń tj. zarówno wodomierzy jak też ciepłomierzy oraz ich części składowych., a może ma doświadczenie w budowie własnych stanowisk legalizacyjnych? Niektóre funkcjonujące w Polsce punkty legalizacji, posiadają jedynie najtańsze stanowiska pomiarowe np. do sprawdzania samych przeliczników, a resztę urządzeń podzlecają do wykonania większym punktom. Niektóre zaś posiadają kompleksowe wyposażenie, a nawet budują własne urządzenia metrologiczne co świadczy o ich dużym doświadczeniu i zaangażowaniu na rynku usług metrologii prawnej. Jednym z takich dobrych punktów jest ten działający w firmie Santech w Warszawie.
Więcej…
 

Obowiązek legalizacji

W Polsce istnieje obowiązek legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy do wody.

 
1 stycznia 2006 r. zakończono okres przejściowy we wprowadzaniu w Polsce pełnej prawnej kontroli metrologicznej której podlegają m.in. wodomierze i ciepłomierzy do wody  oraz ich elementy, w formie zatwierdzenia typu i legalizacji.
Oznacza to że wszystkie użytkowane przyrządy pomiarowe powinny być zalegalizowane (posiadać cechy legalizacyjne). Wymóg ten dotyczy wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy do wody i ich elementów - także tych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych, służących do rozliczeń wewnątrz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Aby ciepłomierz czy wodomierz mógł być zalegalizowany, powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy (Dz. U. Nr 37, poz. 332). Ponieważ przed 1 stycznia 1994 nie wydawano tzw. zatwierdzeń typu, oznacza to, że takich przyrządów nie można użytkować i powinny być one wycofane z użytku.
Więcej…
 

Stanowiska legalizacyjne

Ankieta

Jakich wodomierzy / ciepłomierzy używasz?
 

Polecamy

Santech Sp. z o.o.
Największy punkt legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w Polsce, zaprasza do korzystania ze swoich usług.