Legalizacja - wszystko o legalizacji

ciepłomierze, wodomierze, czujniki temperatury, przetworniki przepływu, przeliczniki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Legalizacja
Legalizacja ciepłomierzy i wodomierzy
Informacje na temat legalizacji ciepłomierzy i ich części składowych (przetworniki przepływu, przeliczniki, czujniki temperatury) oraz wodomierzy.Obowiązek legalizacji

W Polsce istnieje obowiązek legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy do wody.

 
1 stycznia 2006 r. zakończono okres przejściowy we wprowadzaniu w Polsce pełnej prawnej kontroli metrologicznej której podlegają m.in. wodomierze i ciepłomierzy do wody  oraz ich elementy, w formie zatwierdzenia typu i legalizacji.
Oznacza to że wszystkie użytkowane przyrządy pomiarowe powinny być zalegalizowane (posiadać cechy legalizacyjne). Wymóg ten dotyczy wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy do wody i ich elementów - także tych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych, służących do rozliczeń wewnątrz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Aby ciepłomierz czy wodomierz mógł być zalegalizowany, powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy (Dz. U. Nr 37, poz. 332). Ponieważ przed 1 stycznia 1994 nie wydawano tzw. zatwierdzeń typu, oznacza to, że takich przyrządów nie można użytkować i powinny być one wycofane z użytku.
Więcej…
 

Niezbędne wyposażenie punktu legalizacyjnego

Pamiętaj! Jeśli zlecasz usługę legalizacji wodomierza lub ciepłomierza albo jego elementów składowych, sprawdź czy dany punkt legalizacji ma niezbędne uprawnienia i przyrządy niezbędne do przeprowadzenia legalizacji zgodnie z polskim prawem.
 
Wymienione w dalszej części artykułu wyposażenie jest wymagane przez Główny Urząd Miar już na etapie tworzenia punktu legalizacji tak więc każdy legalnie działający punkt powinien nim dysponować. Brak odpowiedniego wyposażenia może rodzić obawy o wyniki wykonanych pomiarów, dlatego dobrze jest sprawdzić informacje o punkcie legalizacyjnym - od jak dawna funkcjonuje na rynku, czy ma możliwość sprawdzania kompletu urządzeń tj. zarówno wodomierzy jak też ciepłomierzy oraz ich części składowych., a może ma doświadczenie w budowie własnych stanowisk legalizacyjnych? Niektóre funkcjonujące w Polsce punkty legalizacji, posiadają jedynie najtańsze stanowiska pomiarowe np. do sprawdzania samych przeliczników, a resztę urządzeń podzlecają do wykonania większym punktom. Niektóre zaś posiadają kompleksowe wyposażenie, a nawet budują własne urządzenia metrologiczne co świadczy o ich dużym doświadczeniu i zaangażowaniu na rynku usług metrologii prawnej. Jednym z takich dobrych punktów jest ten działający w firmie Santech w Warszawie.
Więcej…
 

Legalizacja wodomierzy

W przygotowaniu...
 

Legalizacja ciepłomierzy

W przygotowaniu...
 

Producent stanowisk legalizacyjnych Santech

Największym w Polsce producentem stanowisk do legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy oraz ich elementów składowych jest firma Santech z Warszawy. W ofercie firma posiada stanowiska:

  • do legalizacji wodomierzy i przetworników przepływu w zakresach średnic od 15mm do 150mm typ Abrams.
  • do legalizacji par czujników temperatury do ciepłomierzy typ LLK.
  • do legalizacji elektronicznych przeliczników wskazujących do ciepłomierzy typ DMA.

Rozwiązania techniczne opracowane przez inżynierów firmy Santech stosowane są m.in. w Laboratorium Głównego Urzędu Miar oraz przez Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC), a także przez producentów wodomierzy.

Na potrzeby własnego laboratorium, firma Santech posiada pełne wyposażenie w stanowiska do legalizacji każdego z elementów składowych ciepłomierzy oraz do legalizacji wodomierzy. Działa też nowo opracowane stanowisko legalizacyjne do sprawdzania i legalizacji ciepłomierzy kompaktowych, w których przetwornik przepływu stanowi integralną część ciepłomierza i nie można go odłączyć od przelicznika.

Lokalizacja Santech na mapie

Mapa - maps.google.pl

 


Stanowiska legalizacyjne

Ankieta

Jakich wodomierzy / ciepłomierzy używasz?
 

Polecamy

Santech Sp. z o.o.
Największy punkt legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy w Polsce, zaprasza do korzystania ze swoich usług.