Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wskutek epidemii COVID19 spowodowanej wirusem SARS-COV2 wprowadzono zmiany w ustawie Prawo o Miarach mające pomóc przedsiębiorcom w zwalczaniu jej skutków.

Ustawodawca przewidział, że w niektórych przypadkach może dojść do przekroczenia terminów ważności legalizacji przyrządów pomiarowych i postanowił przedłużyć okresy legalizacji o dodatkowe pół roku. W ustawie "koronawirusowej" znalazł się zapis zmieniający Prawo o Miarach:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wymagania co do zawartości wniosku o legalizację oraz dokumentu z przeprowadzonych badań (protokół, dawniej zapiska) określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.04.2017 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Wniosek o legalizację ponowną ciepłomierzy sporządzony w języku polskim powinien zawierać:

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ministerstwo Gospodarki planuje zmianę obecnych rozporządzeń dotyczących wymogów dla pewnych grup urządzeń stosowanych w metrologii prawnej oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów.

Planowane zmiany dotyczą  ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy i mają na celu umożliwienie ponownej legalizacji przyrządów wprowadzonych na rynek przed wejściem w życie ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001 roku.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Pamiętaj! Jeśli zlecasz usługę legalizacji wodomierza lub ciepłomierza albo jego elementów składowych, sprawdź czy dany punkt legalizacji ma niezbędne uprawnienia i przyrządy niezbędne do przeprowadzenia legalizacji zgodnie z polskim prawem.
 
Wymienione w dalszej części artykułu wyposażenie jest wymagane przez Główny Urząd Miar już na etapie tworzenia punktu legalizacji tak więc każdy legalnie działający punkt powinien nim dysponować. Brak odpowiedniego wyposażenia może rodzić obawy o wyniki wykonanych pomiarów, dlatego dobrze jest sprawdzić informacje o punkcie legalizacyjnym - od jak dawna funkcjonuje na rynku, czy ma możliwość sprawdzania kompletu urządzeń tj. zarówno wodomierzy jak też ciepłomierzy oraz ich części składowych, a może ma doświadczenie w budowie własnych stanowisk legalizacyjnych?