Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Ministerstwo Gospodarki planuje zmianę obecnych rozporządzeń dotyczących wymogów dla pewnych grup urządzeń stosowanych w metrologii prawnej oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów.

Planowane zmiany dotyczą  ciepłomierzy, wodomierzy, liczników energii elektrycznej oraz gazomierzy i mają na celu umożliwienie ponownej legalizacji przyrządów wprowadzonych na rynek przed wejściem w życie ustawy Prawo o miarach z 11 maja 2001 roku.

Przypomnijmy, że chodzi o nawet kilkaset tysięcy sztuk liczników, które nie zostały ujęte w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ze względu na brak określenia ich błędów dopuszczalnych (ciepłomierze, wodomierze i gazomierze) lub brak odpowiednich oznaczeń (liczniki energii elektrycznej).

Gdyby proponowane zmiany rozporządzeń nie zostały wprowadzone w życie, uniemożliwiłoby to ponowną legalizację wymienionych przyrządów po 31 grudnia 2013 roku.

Zdaniem Ministerstwa proponowane skutki zmian nie będą miały negatywnego wpływu na dziedziny, w których są stosowane te przyrządy, a nawet wpływ ten może być pozytywny ze względu na możliwość użytkowania obecnych urządzeń spełniających wymogi metrologiczne.

Naszym zdaniem brak wejścia w życie tych zmian, mógłby nieco zachwiać rynkiem legalizacji starszych przyrządów i zmusić  ich użytkowników do zakupu nowych urządzeń.