W Polsce istnieje obowiązek legalizacji ciepłomierzy do wody.

1 stycznia 2006 r. zakończono okres przejściowy we wprowadzaniu w Polsce pełnej prawnej kontroli metrologicznej której podlegają m.in. wodomierze i ciepłomierzy do wody  oraz ich elementy, w formie zatwierdzenia typu i legalizacji.

Oznacza to że wszystkie użytkowane przyrządy pomiarowe powinny być zalegalizowane (posiadać cechy legalizacyjne).

Wymóg ten dotyczy wszystkich wodomierzy i ciepłomierzy do wody i ich elementów - także tych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych, służących do rozliczeń wewnątrz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Aby ciepłomierz czy wodomierz mógł być zalegalizowany, powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy (Dz. U. Nr 37, poz. 332). Ponieważ przed 1 stycznia 1994 nie wydawano tzw. zatwierdzeń typu, oznacza to, że takich przyrządów nie można użytkować i powinny być one wycofane z użytku.

Osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie do użytku wodomierzy bądź ciepłomierzy nie posiadających legalizacji grozi kara grzywny na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (z późniejszymi zmianami), który mówi, że: "kto wbrew przepisom tej ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej (w tym ciepłomierze do wody i ich elementy), bez wymaganych dowodów tej kontroli – podlega karze grzywny."

Na terenie Polski można wprowadzać do obrotu i użytkować przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Chodzi tu o tzw. dyrektywę MID (2004/22/EC dyrektywa o przyrządach pomiarowych). Takie ciepłomierze lub wodomierze powinny posiadać świadectwo zatwierdzenia typu potwierdzające zgodność z właściwą dyrektywą, czego dowodem jest umieszczony na nich europejski znak zatwierdzenia typu.

Interesuje Cię legalizacja? Dzwoń +48 22 290 42 56

Używamy ciasteczek (cookies)
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, strona może działać niepoprawnie.