Wymagania co do zawartości wniosku o legalizację oraz dokumentu z przeprowadzonych badań (protokół, dawniej zapiska) określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 13.04.2017 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Wniosek o legalizację ponowną ciepłomierzy sporządzony w języku polskim powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz numer NIP lub PESEL jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna,
 • dane identyfikujące zgłaszane przyrządy:

a) nazwę,

b) numer(y) fabryczny, o ile ma zastosowanie,

c) liczbę przyrządów w partii i zakres numerów fabrycznych o ile ma to zastosowanie,

d) zakres pomiarowy, o ile ma to zastosowanie

 • nazwę i adres punktu legalizacyjnego,
 • datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy

W przypadku dużych ilości zgłaszanych przyrządów wniosek może nie zawierać numerów fabrycznych o ile będą określone przed wykonaniem samej czynności sprawdzenia.

Z przeprowadzonych pomiarów sporządza się protokół dawniej nazywany zapiską. Protokół taki powinien zawierać:

 • dane identyfikujące:

a) organ administracji miar albo podmiot upoważniony przeprowadzający sprawdzenie,

b) osobę przeprowadzającą sprawdzenie,

c) wnioskodawcę,

d) przyrząd pomiarowy,

e) miejsce i termin przeprowadzenia sprawdzenia,

f) miejsce zainstalowania lub użytkowania przyrządu pomiarowego, jeśli ma to zastosowanie,

 • numer fabryczny, o ile ma zastosowanie,
 • zakres przeprowadzonego sprawdzenia,
 • wyniki sprawdzenia, w tym wyniki dotyczące charakterystyki metrologicznej sprawdzonego przyrządu,
 • informację o miejscach umieszczenia cech legalizacyjnych lub cech zabezpieczających oraz o liczbie cech zabezpieczających, o ile ma zastosowanie,
 • stwierdzenie czy przyrząd spełnia wymagania,
 • datę sporządzenia protokołu,
 • podpis osoby przeprowadzającej sprawdzenie;

Należy pamiętać, że protokół z przeprowadzonych czynności legalizacji nie jest dokumentem poświadczającym legalizację i spełnienie przez przyrząd zgodności z wymogami. Poświadczeniem takim są cechy legalizacyjne naniesione na przyrząd.

 

Interesuje Cię legalizacja? Dzwoń +48 22 290 42 56

Używamy ciasteczek (cookies)
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, strona może działać niepoprawnie.